Brandweermaterieel

De Civiele Bescherming en de hulpverleningszones zijn verplicht zowel brandweermaterieel als individuele en collectieve beschermingsmiddelen aan te schaffen, zoals autopompen, ladders, beschermingskledij....   De aankoopcentrale van de Algemene Directie Civiele Veiligheid schrijft overheidsopdrachten uit om markten te openen voor de aankoop van materieel en voertuigen waarop de hulpverleningszones kunnen bestellen. Hier vind je de technische fiches met de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.

Hier vind je een aantal tips om je bestelbon in te vullen. Zo ben je altijd zeker dat je het materieel krijgt dat je wilde bestellen en dit via het juiste bestek van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.

Naar aanleiding van een bestelling , hieronder de documenten die nodig zijn voor de opvolging van de uitvoering van een opdracht:

Instructies technische keuring bij overname voertuigen

Dit document bevat instructies van de FOD Mobiliteit aan de erkende instellingen voor autokeuring wanneer de voertuigen van een firma worden overgenomen door een andere firma. Deze instructies waren van toepassing bij de overgang van de gemeentelijke brandweerdiensten naar de hulpverleningszones.

Bij de overname van voertuigen door een andere firma moet voor elk voertuig een nieuwe kentekenplaat worden aangevraagd en moet het voertuig opnieuw worden ingeschreven. Het nieuwe keuringsbewijs vermeldt het nieuwe kentekennummer maar behoudt de vervaldatum van het bestaande keuringsbewijs om te vermijden dat een groot aantal voertuigen in een beperkte tijdspanne ter keuring zouden worden aangeboden.

 

Code Titel Geldigheidsduur Prijs BTWI Download Serienummer Status
Pullover met lange mouwen 14/04/2024 vanaf 43,02 € Fiche technique II/MAT/A34-375-18 - perceel 3 New
Polo met lange mouwen 14/04/2024 vanaf 30,67 € Fiche technique II/MAT/A34-375-18 - perceel 2 New
Onderkledij (T-shirt met lange mouwen en Long John) 18/02/2024 vanaf 18,15 € Fiche technique II/MAT/A34-375-18 - perceel 1 New
Dienstoverall voor brandweerlieden 28/10/2023 standaardmaat 171,82 € Fiche technique II/MAT/A21-377-18 - perceel 2 New
PC Onderhoud gasdetectietoestellen X-am 19/09/2023 Variabel Fiche technique MAT52-386-18 New
81250 - 81350 Dienstkledij voor brandweerlieden 28/10/2023 248,06 € (vest en broek) Fiche technique II/MAT/A21-377-18 - perceel 1 New
Inventaris van de gevaren: dienstkledij en -overall 28/10/2023 - Fiche technique II/MAT/A21-377-18 - perceel 1 en perceel 2 New
81800 Beschermende brandweerhandschoenen met lange manchetten 22/07/2023 84,17 € met BTW Fiche technique II/MAT/A49-372-17 – Perceel 2 New
81800 Beschermende brandweerhandschoenen met korte manchetten 22/07/2023 79,68 € met BTW Fiche technique II/MAT/A49-372-17 – Perceel 1 Update
Logistiek voertuig 3,5 Ton 03/11/2020 Vanaf: 50.774,82 € Fiche technique II/MAT/A66-337-14 - Perceel 1 Update
Logistiek voertuig 5 Ton 4X2 03/11/2020 Vanaf 70.310,33 € Fiche technique II/MAT/A66-337-14 – Perceel 2 Update
39200 Ziekenwagen 4X4 01/07/2023 125.235,00 € Fiche technique MAT 46-381-18 - Post 2 Update
39200 Ziekenwagen 4X2 01/07/2023 116.160,00 € Fiche technique MAT 46-381-18 - Post 1 Update
21320 Automatische autoladder van minimum 30 m met knikarm - Perceel 1 02/05/2021 635.103,89 € tot 671.499,93 € Fiche technique II/MAT/A49-348-16 - perceel 1 Update
82660 Korte termijn detectiebuisjes - perceel 3: “chips” met microbuisjes voor kwantitatieve metingen 20/11/2022 Variabel (van 51,75 € tot 1.303,00 € ZBTW) Fiche technique II/MAT41-384-18 – Perceel 3 Update
82660 Korte termijn detectiebuisjes - perceel 2: kwantitatieve metingen 20/11/2022 Variabel (van 36,90 € tot 663,00 € ZBTW) Fiche technique II/MAT41-384-18 – Perceel 2 Update
82660 Korte termijn detectiebuisjes - perceel 1: kwalitatieve metingen 20/11/2022 Variabel (van 31,73 € tot 282,60 € ZBTW) Fiche technique II/MAT41-384-18 – Perceel 1 Update
81500 Inventaris van de gevaren: Brandweerinterventielaarzen 21/01/2023 - Fiche technique Update
81500 Interventielaarzen voor brandweerlieden zonder sluitsysteem 21/01/2023 151,55 € Fiche technique II/MAT/A49-378-18 – Perceel 1 Update
81500 Beenkappen tegen snijwonden veroorzaakt door kettingzaag 03/01/2023 181,50 € Fiche technique II/MAT/A49-378-18 – Perceel 3 Update
81500 Interventielaarzen voor brandweerlieden met sluitsysteem 21/01/2023 basis 181,86 € Fiche technique II/MAT/A49-378-18 – perceel 2 Update
72310 Pneumatisch hefmaterieel 22/01/2019 Variabel Fiche technique II/MAT/A29-331-14 - Posten 1-2-3-4-5 Update
82400 Bivakmuts ter bescherming tegen vuur voor de brandweerlieden 24/05/2022 19 € Fiche technique II/MAT/A24-363-17 New
26200 Voertuig 4X4 PICK UP (model vanaf december 2017) 22/01/2019 55.184,95€ Fiche technique New
Onderhoud gasdetectietoestellen DRÄGER 09/10/2021 Variabel Fiche technique II/MAT/A52-368-17 New

Paginas