Basisopleiding 112

Noodcentrale 112
Andere opleidingen

De professionalisering van het beroep van operator (HC112/100) en calltaker (CIC101) is een belangrijk onderdeel van het project 112. Een nieuwe opleiding, uitgewerkt door de Directie 112 met de medewerking van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en van de politie, wil de operators en calltakers een betere basis geven voor de praktijk van hun werk. Na deze basisopleiding volgt bovendien nog een intensieve stage « on the job » onder de hoede van een meer ervaren collega.

Doelstellingen van de basisopleiding

De algemene doelstelling is dat de bellers het gevoel hebben dat naar hen geluisterd wordt, binnen een doeltreffende en bekwame organisatie. De specifiekere doelstellingen van de opleiding zijn gericht op de noden van het werk:

 • Les over het wettelijk en organisatorisch kader;
 • Deontologie, het delen van de informatie en het beroepsgeheim;
 • Theoretische en praktische kennis voor de oproepaanname inzake de individuele en collectieve urgenties;
 • Kennis van de technische en technologische tools die gebruikt worden in de noodoproepcentrales;
 • Kennis van de technieken inzake communicatie en het beheer van de oproepen en de bellers.

Modules van de opleiding

Deze doelstellingen werden omgezet in een reeks cursussen die georganiseerd worden in verschillende modules:

 • Module 1: Gemeenschappelijke basis (wettelijk kader, communicatie, basisgeografie, …)
 • Module 2: Hulpverleningsdiscipline
  • 112/100 (medische en brandweerregulatie, pathologie, advies aan de beller, …)
  • 101 (nomenclatuur van de interventies, politionele organisatie, …)
 • Module 3: Technisch
  • 112/100: ASTRID 112/100 of CityGIS
  • 101: ASTRID POL
 • Module 4: Lokale omgeving
  • 112/100: lokale geografie, procedures, bezoeken, stages, …
  • 101: lokale geografie, procedures, bezoeken, stages, …

De eerste opleidingsmodule omvat de algemene materies die gezamenlijk onderwezen worden. De volgende modules worden gevolgd en georganiseerd naargelang de vakrichting van de kandidaat. Dit betekent dat een calltaker die aangeworven is voor een CIC 101 de gemeenschappelijke basis en de modules 2, 3 en 4 van de vakrichting ‘politie’ zal volgen. Een operator die aangeworven is voor een centrum 112/100 zal de gemeenschappelijke basis en de modules 2, 3 en 4 van de medische en brandweervakrichting volgen. Dit houdt momenteel een totaal in van 540u voor een operator en 620u voor een calltaker.

Elke opleidingssessie wordt geëvalueerd met de betrokken scholen om het proces aan te passen en te verbeteren.

Author: 
Directie 112 met de medewerking van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en van de politie
Datum publicatie: 
08.04.2014
Aantal pagina's: 
4