Ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming.

Feuerwehr
Zivilschutz
Personal
administrativer Status
11/12/2019
Ministeriële omzendbrief
12 pagina's