Nieuws

oefening bio-garden
Op 19-20 juni 2018 vindt er in de militaire kazerne te Peutie de internationale BIO-GARDEN oefening omtrent bioterroristische dreiging plaats. Als belangrijke speler heeft de Civiele Bescherming zijn gespecialiseerde middelen voorgesteld in aanwezigheid van de ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Defensie en van de Europees Commissaris voor Veiligheidsunie verantwoordelijk voor de bestrijding van terrorisme en criminaliteit.
Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszones werd aangepast om de verantwoordelijkheid van de brandweerlieden inzake "Casualty Extraction Team (CET)" te bekrachtigen. Deze reglementering zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Casualty Extraction Teams (CET) zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige, maar snellere manier slachtoffers te evacueren en zo de overlevingskansen te vergroten.
Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert vanaf juni proeven om het getuigschrift Dir-CP-Ops te behalen.
De benaming “Hulpcentra 100/112” (HC100/112) stamt uit een ver verleden waar de nummers 100 en 112 nog naast mekaar bestonden. De FOD Binnenlandse Zaken promoot echter al jaren niet langer het nummer “100” voor ambulance en brandweer. Het is dus tijd om de benaming van deze centra voor dringende hulpverlening aan te passen aan de realiteit van vandaag en daarom gaan deze centra vanaf nu door het leven als “Noodcentrales 112 (NC 112)”.
Het jaarverslag 2017 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2018 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen. Deze modules zijn erkend omdat deze ook een nut kunnen hebben in de privé-sector.
logo CB
De ministerraad heeft op 4 april 2018 zes ontwerpen van koninklijk besluit betreffende de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd. De uitvoering van deze besluiten is voorzien op 1 januari 2019.
Vrijdagochtend 16 maart 2018 heeft Jeffrey (34) in Sint-Truiden een reanimatie uitgevoerd op zijn 82-jarige buurman tot de ziekenwagen en MUG ter plaatse waren. Met succes. Daarna is hij zoals elke weekdag gaan werken in de Noodcentrale 101.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft op 6 maart 2018 de prijs voor “federale overheidsorganisatie van het jaar 2018” gekregen.

Paginas

Abonneren op Nieuws